INTRODUCTIE


De Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie methode (GOrS) is een vorm van speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De GOrS  is door dr Pim J. van der Pol (2005) ontwikkeld en onderzocht.

 

De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

  • Spel met wereldmateriaal
  • Neutraal rollenspel (winkelspel)
  • Individueel thematisch rollenspel
  • Spel met water en zand (senso-pathisch spel)

 

De afname van de GOrS duurt ongeveer 60 minuten. En is voor jonge kinderen een prettige non-verbale observatiemethode. De toepassing van de GOrS is heel speels en uitermate toegankelijk. Kinderen voelen zich vrij en de therapeut kan daardoor ook indirect situaties in beeld brengen.

 

De GOrS cursus wordt momenteel gegeven door E.Hensema (GZ-psycholoog/Psychotherapeut) verzorgd door KING Nascholing.