Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie

INTRODUCTIE


De Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie methode (GOrS) is een vorm van speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De GOrS  is door dr Pim J. van der Pol (2005) ontwikkeld en onderzocht.

 

De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

  • Spel met wereldmateriaal
  • Neutraal rollenspel (winkelspel)
  • Individueel thematisch rollenspel
  • Spel met water en zand (senso-pathisch spel)

 

De afname van de GOrS duurt ongeveer 60 minuten. En voor jonge kinderen een prettige non-verbale observatiemethode. De toepassing van de GOrS is heel speels en uitermate toegankelijk. Kinderen voelen zich vrij en de therapeut kan daardoor ook indirect situaties in beeld brengen.