Informatie

Baboesjka, speldiagnostiek, spelen, kinderen

SPEL IN HET ALGEMEEN

De persoonlijkheidsontwikkeling van een kind vindt grotendeels plaats tijdens het spel en het spelen van kinderen. Dit spel heeft invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld op sociaal gebied, intellectueel gebied, motorisch gebied en ook op het emotionele gebied. Een kind leert door te spelen; ze leren bijvoorbeeld op sociaal vlak binnen een samenspel met andere kinderen. Kinderen leren over situaties na te denken over dingen of om problemen op te lossen. Binnen een rollenspel leren kinderen zich te verplaatsen in een ander, je voor te doen als een ander (doen-alsof spel) en daarmee ook inzicht krijgen in de gedachten en emoties van een ander. Ook krijgt een kind hierdoor meer (in)zicht op zijn/haar eigen emoties en kunnen ze bepaalde situaties nog eens uitspelen. En door het spelen met andere kinderen leert het kind natuurlijk verschillende sociale vaardigheden en kan hij/zij hier uitvoerig mee oefenen.

Daarnaast leert kind via spel om vooruit te denken en te plannen. Door te klimmen, klauteren en rond te rennen wordt de grove motoriek ontwikkeld en door te knutselen of te bouwen met constructiemateriaal wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gestimuleerd. 

 

SPELDIAGNOSTIEK

Door kinderen te observeren tijdens hun spel, kunnen wij hen beter begrijpen. Kinderen kunnen hun ontwikkelingsstappen laten zien in hun spel, een stukje van hun persoonlijkheid en emotie. Maar ook moeilijkheden zijn uit het spel af te lezen.

Het gebruik van spel als observatiemethode binnen een diagnostisch proces is een leuke non-verbale benadering voor (jonge) kinderen. Kinderen voelen zich vrij en de therapeut kan hierdoor indirect de situaties in beeld brengen.

 

SPELOBSERVATIE

In een spelobservatie kijkt de observator naar het spel van een kind en probeert hierbij aan te sluiten. Het spel van het kind is leidend. En de observator probeert te begrijpen waar de spelsituatie over gaat. Door samen woorden te geven aan de spelsituatie worden situaties voor een kind duidelijk en kan gekeken worden naar wat er nodig is voor dit betreffende kind.

De gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie (GOrS) methode geeft de therapeut handvatten om spel op gestructureerde wijze te observeren en te interpreteren.