Gelder, de A. (2021). Diagnostiek met Spel. Kwaliteitsdiagnostiek. Tijdschrift voor vaktherapie, 2021/4 Jaargang 17, Utrecht.

 

April 2019:

https://www.vakbladvroeg.nl/meer-kennis-nodig-over-belang-van-spel-voor-chronisch-zieke-kinderen/ 

 

Augustus 2019:

https://www.vakbladvroeg.nl/bevorder-haperende-zelfregulatie-met-spel-en-taal/ 

 

Pol, P.J. van der (2016). Interview over buitenspelen. Buitenspelen, juni 2016.

Pol, P.J. van der (2016). Watch, wait en wonder: ‘ík ben!’. Speeltijdschrift voor ouders van leerlingen van de St. Maartenschool, Nijmegen.

Pol, P.J. van der (2010). Opvoedingscanon van de gemeente Den Haag. Bert Bakker.

Pol, P.J. van der & Hellendoorn, J. (2012). Autisme en spel, een contradictie. Psychologos – Jaargang 27 Année – Nr. 4/2012.

Pol, P.J. van der (2009). Spel en verbeelding. Perspectief, 17e jaargang, nr. 6. Van Gorcum BV, Assen.

Pol, P.J. van der (2008). Spel van het kind en de cliniclown.