De cursus "Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie" wordt momenteel gegeven door E.Hensema (GZ-psycholoog/ Psychotherapeut) via KING Nascholing.  Voor meer informatie over de cursus, kijk dan op onderstaande website:

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/gestructureerde-speldiagnostiek

 

De cursus wordt blended gegeven, met 1 fysieke bijeenkomst in Amersfoort gevolgd door 2 online bijeenkomsten via ZOOM.

 

DOELGROEP

Orthopedagoog(-generalist), K&J psycholoog NIP (in opleiding), (GZ-)psychologen, Klinisch psychologen, Psychotherapeuten en speltherapeuten, werkzaam op het terrein van de jeugd-GGZ, ziekenhuiszorg, binnen het onderwijs of in de bredere jeugdhulpverlening.

 

INHOUD

De cursus 'GOrS Speldiagnostiek' leert professionals gestructureerd het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar observeren. De GOrS is een individueel observatie-instrument met vier onderdelen, waarbij zowel de vorm als inhoud van het spel wordt geobserveerd. Tijdens de cursus komen onder andere behandeling van verschillende spelindelingen, bespreking van materiaal en manual, verslaglegging en begeleidingsadviezen aan bod. De cursus biedt een praktische en concrete manier om de ontwikkeling van kinderen te monitoren.

 

DOELSTELLING 

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

 

LEERDOELEN 

- Kennismaking met de toepassingsmogelijkheden van spel binnen een diagnostisch onderzoekstraject.

- Oefenen in de toepassing van het instrument. 

- Kennismaking met het beschrijven van kwaliteit en inhoud van spel.

- Verslaglegging naar aanleiding van de spelobservatie.