De cursus "Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie" wordt momenteel gegeven via KING Nascholing.  Voor het komend cursusmoment zijn nog enkele plekken beschikbaar.

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/gestructureerde-speldiagnostiek

 

 

DOELGROEP

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en speltherapeuten, werkzaam op het terrein van de jeugd-GGZ en de jeugdhulpverlening.

 

 

Start cursus najaar 2019 te Amersfoort: 

  1. vrijdag   8 nov 2019 van 9:30 - 16:45 uur
  2. vrijdag 29 nov 2019 van 9:30 - 16:45 uur
  3. vrijdag 13 dec 2019 van 9:30 - 16:45 uur

 

INHOUD

Tijdens de cursus, komen de volgende onderdelen aan bod:

- Behandeling van verschillende spelindelingen

- Bespreking van het materiaal van de GOrS

- Bespreking van de handleiding van de GOrS

- Verslaglegging

- Begeleidingsadviezen

 

DOELSTELLING 

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

 

LEERDOELEN 

- Informatieverstrekking over het diagnostisch instrument de GOrS – Gestructureerde Orthopedagogische – Spelobservatiemethode. 

- Oefenen in de toepassing van het instrument. 

- Bestuderen en bespreken van relevante literatuur.